Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 18. januára 2011 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

6. Zhodnotenie belgického predsedníctva Rady (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zhodnotenie belgického predsedníctva Rady

Yves Leterme (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Luc Dehaene v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, Philip Claeys nezaradený poslanec, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès a Morten Messerschmidt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly a Frédéric Daerden.

V rozprave vystúpil Gay Mitchell k postupu „catch-the-eye“.

Vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Yves Leterme.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia