Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0009(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0363/2010

Ingivna texter :

A7-0363/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/01/2011 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0001

Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg

7.1. Fusioner av aktiebolag (kodifierad version) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fusioner av aktiebolag (kodifierad version) [KOM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0001)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy