Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0145(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0361/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0361/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2011 - 7.3
CRE 18/01/2011 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0003

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

7.3. Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [06646/2010 - C7-0103/2010- 2008/0145(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Dieter-Lebrecht Koch (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0003)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου