Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0098(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0343/2010

Ingivna texter :

A7-0343/2010

Debatter :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Omröstningar :

PV 18/01/2011 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0004

Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg

7.4. Harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden ***II (omröstning)

Andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0004)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy