Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

7. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä "Äänestysten tulokset".

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Osakeyhtiöiden sulautumiset (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta (kodifioitu toisinto) [KOM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0001)


7.2. EY:n ja Jordanian Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus EY:n ja Jordanian Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä [06903/2010 - C7-0384/2010- 2007/0231(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0002)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


7.3. EY:n ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä [06646/2010 - C7-0103/2010- 2008/0145(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Dieter-Lebrecht Koch (esittelijä) käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0003)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.4. Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2011)0004)


7.5. Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus (äänestys)

Mietintö yhteisön humanitaarista apua koskevan konsensuksen täytäntöönpanosta: toimintasuunnitelman väliarviointi ja tulevat toimet [2010/2101(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0005)


7.6. Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä (äänestys)

Mietintö maatalouden tunnustamisesta strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä [2010/2112(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0006)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö