Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 18 ianuarie 2011 - Strasbourg

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (versiune codificată) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (versiune codificată) [COM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0001)


7.2. Protocolul la Acordul euromediteraneean între CE şi Iordania pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la protocolul la Acordul euromediteraneean între CE și Iordania pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE [06903/2010 - C7-0384/2010- 2007/0231(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0002)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


7.3. Acordul CE-Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind serviciile aeriene *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene [06646/2010 - C7-0103/2010- 2008/0145(NLE)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Dieter-Lebrecht Koch (raportor) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0003)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.4. Condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie ***II (vot)

Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0004)


7.5. Consensul european privind ajutorul umanitar (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Consensului european privind ajutorul umanitar: bilanț la jumătatea perioadei al planului de acțiune și perspective viitoare [2010/2101(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0005)


7.6. Agricultura ca sector strategic în contextul securităţii alimentare (vot)

Raport referitor la recunoaşterea agriculturii ca sector strategic în contextul securităţii alimentare [2010/2112(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0006)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate