Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

7. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Fusioner av aktiebolag (kodifierad version) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

7.2. Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EG och Jordanien, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

7.3. Avtal EG/Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen om luftfart *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

7.4. Harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden ***II (omröstning)

7.5. Europeiska samförståndet om humanitärt bistånd (omröstning)

7.6. Jordbruket som en strategisk sektor inom ramen för livsmedelsförsörjning (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy