Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg

8. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn: Catherine StihlerA7-0343/2010
Jarosław Kalinowski, Alfredo Antoniozzi ja Hannu Takkula.

Daniel Hannan käytti puheenvuoron.

Mietintö Michèle StrifflerA7-0375/2010
Clemente Mastella, Antonello Antinoro ja Alfredo Antoniozzi.

Mietintö Daciana Octavia SârbuA7-0376/2010
Jim Higgins, Jens Rohde, Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Hannu Takkula ja Salvatore Tatarella.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö