Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 18. januára 2011 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Catherine StihlerA7-0343/2010
Jarosław Kalinowski, Alfredo Antoniozzi a Hannu Takkula.

V rozprave vystúpil Daniel Hannan.

Správa: Michèle StrifflerA7-0375/2010
Clemente Mastella, Antonello Antinoro a Alfredo Antoniozzi.

Správa: Daciana Octavia SârbuA7-0376/2010
Jim Higgins, Jens Rohde, Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Hannu Takkula a Salvatore Tatarella.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia