Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg

8. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Catherine StihlerA7-0343/2010
Jarosław Kalinowski, Alfredo Antoniozzi och Hannu Takkula.

Talare: Daniel Hannan.

Betänkande Michèle StrifflerA7-0375/2010
Clemente Mastella, Antonello Antinoro och Alfredo Antoniozzi.

Betänkande Daciana Octavia SârbuA7-0376/2010
Jim Higgins, Jens Rohde, Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Hannu Takkula och Salvatore Tatarella.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy