Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy