Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 18. januar 2011 - Strasbourg

11. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (KOM(2010)0759 - C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.485/2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic (KOM(2010)0761 - C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov (KOM(2010)0767 - C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št.429/73 o posebnih določbah za uvoz v Skupnost nekaterega blaga iz Uredbe (EGS) št.1059/69 in s poreklom iz Turčije ter Uredbe (ES) št.215/2000 o obnovitvi ukrepov za leto 2000 iz Uredbe (ES) št.1416/95 o uvedbi nekaterih koncesij za leto 1995 v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere predelane kmetijske proizvode (KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št.987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št.883/2004 (KOM(2010)0794 - C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

posredovano

pristojni :

EMPL

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike (KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

JURI

- Predlog: sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o varstvu in trajnostnem razvoju območja Prespanskega parka (16581/2010 - C7-0007/2011 - 2010/0300(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („uredba o enotni SUT“) (KOM(2010)0799 - C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta (KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (KOM(2010)0791 - C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.378/2007 glede pravil za izvajanje prostovoljne modulacije neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike (KOM(2010)0772 - C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

- Osnutek sklepa Evropskega Sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

ECON

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji, legi, delovanju in označevanju upravljal kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (KOM(2010)0717 - C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.1234/2007 o tržnih standardih (KOM(2010)0738 - C7-0422/2010 – 2010/0354(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov (KOM(2010)0733 - C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI, IMCO

- Predlog uredbe (EU) št. …/…. Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008 (KOM(2010)0745 - C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (KOM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (KOM(2010)0775 - C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Predsednik sporoča, da se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, IMCO

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov