Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2084(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0366/2010

Разисквания :

PV 18/01/2011 - 14
CRE 18/01/2011 - 14

Гласувания :

PV 19/01/2011 - 6.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0016

Протокол
Вторник, 18 януари 2011 г. - Страсбург

14. Европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции - Инхалатори за астма (разискване)
CRE

Доклад относно европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции [2010/2084(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0182/2010) зададен от Erminia Mazzoni, от името на комисията PETI, към Комисията: Петиция 0473/2008 относно непредприемането на действия от страна на Комисията във връзка с дело в областта на конкуренцията и относно вредните последствия от това за съответното дружество (B7-0666/2010)

Marisa Matias представи доклада.

Erminia Mazzoni разви въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Elena Oana Antonescu, от името на групата PPE, Nessa Childers, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, който отговаря също така и на въпрос, зададен с вдигане на „синя карта“от William (The Earl of) Dartmouth, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Антония Първанова, Satu Hassi, Miroslav Ouzký и Philippe Juvin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell и Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken и Paolo Bartolozzi.

Изказаха се: John Dalli и Marisa Matias.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Peter Jahr и Gerald Häfner, от името на комисията PETI, относно петиция 0473/2008 от Christoph Klein, с германско гражданство, относно непредприемането на действия от страна на Комисията във връзка с дело в областта на конкуренцията и относно вредните последствия от това за съответното дружество (B7-0026/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 19.1.2011 и точка 6.11 от протокола от 19.1.2011.

Правна информация - Политика за поверителност