Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2084(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0366/2010

Forhandlinger :

PV 18/01/2011 - 14
CRE 18/01/2011 - 14

Afstemninger :

PV 19/01/2011 - 6.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0016

Protokol
Tirsdag den 18. januar 2011 - Strasbourg

14. Europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme - Astmainhalatorer (forhandling)
CRE

Betænkning om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme [2010/2084(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0182/2010) af Erminia Mazzoni for PETI til Kommissionen: Andragende 0473/2008 om Kommissionens manglende opfølgning af en konkurrencesag og de skadelige virkninger heraf for den berørte virksomhed (B7-0666/2010)

Marisa Matias forelagde sin betænkning.

Erminia Mazzoni begrundede den mundtlige forespørgsel.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Elena Oana Antonescu for PPE-Gruppen, Nessa Childers for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af William (The Earl of) Dartmouth, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Miroslav Ouzký og Philippe Juvin.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell og Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken og Paolo Bartolozzi.

Talere: John Dalli og Marisa Matias.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Peter Jahr og Gerald Häfner for PETI om andragende 0473/2008 af Christoph Klein, tysk statsborger, om Kommissionens manglende opfølgning af en konkurrencesag og de skadelige virkninger heraf for den berørte virksomhed (B7-0026/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 19.1.2011 og punkt 6.11 i protokollen af 19.1.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik