Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2084(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0366/2010

Debatten :

PV 18/01/2011 - 14
CRE 18/01/2011 - 14

Stemmingen :

PV 19/01/2011 - 6.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0016

Notulen
Dinsdag 18 januari 2011 - Straatsburg

14. Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie - Astma-inhalatoren (debat)
Volledige verslagen

Verslag over een Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie [2010/2084(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Mondelinge vraag (O-0182/2010) van Erminia Mazzoni, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Verzoekschrift nr. 0473/2008 over het niet-optreden van de Commissie in een mededingingszaak en de schadelijke gevolgen hiervan voor het bedrijf in kwestie (B7-0666/2010)

Marisa Matias leidt het verslag in.

Erminia Mazzoni licht de mondelinge vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elena Oana Antonescu, namens de PPE-Fractie, Nessa Childers, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Miroslav Ouzký en Philippe Juvin.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell en Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken en Paolo Bartolozzi.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Marisa Matias.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Peter Jahr en Gerald Häfner, namens de Commissie PETI, over verzoekschrift 0473/2008 ingediend door Christoph Klein (Duitse nationaliteit), over het gebrek aan follow-up door de Commissie in een mededingingszaak en de schadelijke gevolgen hiervan voor het desbetreffende bedrijf (B7-0026/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 19.1.2011 en punt 6.11 van de notulen van 19.1.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid