Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2084(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0366/2010

Debatter :

PV 18/01/2011 - 14
CRE 18/01/2011 - 14

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0016

Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg

14. Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar - Astmainhalatorer (debatt)
CRE

Betänkande om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar [2010/2084(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Muntlig fråga (O-0182/2010) från Erminia Mazzoni, för utskottet PETI, till kommissionen: Framställning 0473/2008 om kommissionens bristande uppföljning av ett konkurrensärende och vilken skada detta har åsamkat det berörda företaget (B7-0666/2010)

Marisa Matias redogjorde för sitt betänkande.

Erminia Mazzoni utvecklade den muntliga frågan.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Elena Oana Antonescu för PPE-gruppen, Nessa Childers för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en ”blåkortsfråga” från William (The Earl of) Dartmouth, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Miroslav Ouzký och Philippe Juvin.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell och Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken och Paolo Bartolozzi.

Talare: John Dalli och Marisa Matias.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Peter Jahr och Gerald Häfner, för utskottet PETI, om framställning 0473/2008, ingiven av Christoph Klein (tysk medborgare), om kommissionens bristande uppföljning av ett konkurrensärende och vilken skada detta har åsamkat det berörda företaget (B7-0026/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 19.1.2011 och punkt 6.11 i protokollet av den 19.1.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy