Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας *** - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας *** - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Επισκόπηση της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Ιορδανίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών ***II (ψηφοφορία)
  
7.5.Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια (ψηφοφορία)
  
7.6.Η γεωργία ως στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Κατάθεση εγγράφωv
 12.Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
  
12.1.Ελεύθερες ερωτήσεις
  
12.2.Καινοτομία και ενέργεια
 13.Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ***II (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας - Εισπνευστήρες για ασθματικούς (συζήτηση)
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Η κατάσταση στην Αϊτή ένα χρόνο μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση (συζήτηση)
 17.Κρίση στην Καμπανία στον τομέα των αποβλήτων (συζήτηση)
 18.Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (230 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (472 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (213 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (288 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (265 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (398 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (710 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου