Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 18. jaanuar 2011 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** – EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu)
 4.Tervitus
 5.EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** – EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu jätkamine)
 6.Belgia eesistumise ülevaade (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Aktsiaseltside ühinemine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.EÜ ja Jordaania vahelise Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.3.EÜ ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.4.Ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ***II (hääletus)
  
7.5.Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensus (hääletus)
  
7.6.Põllumajanduse tunnistamine strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustatuse tagamisel (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Esitatud dokumendid
 12.Infotund komisjoni presidendi osavõtul
  
12.1.Vabad küsimused
  
12.2.Innovatsioon ja energia
 13.Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius ***II (arutelu)
 14.Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlev Euroopa algatus – Astmainhalaatorid (arutelu)
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Olukord Haitis aasta pärast maavärinat: humanitaarabi ja ülesehitustöö (arutelu)
 17.Campania jäätmekriis (arutelu)
 18.Sõnavabaduse rikkumine ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Leedus (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (203 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (472 kb) 
 
Protokoll (194 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletustulemused (177 kb) Nimelise hääletuse tulemused (267 kb) 
 
Protokoll (228 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (393 kb) Nimelise hääletuse tulemused (637 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika