Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** - EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (keskustelu)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** - EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (jatkoa keskustelulle)
 6.Katsaus Belgian puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Osakeyhtiöiden sulautumiset (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.EY:n ja Jordanian Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.3.EY:n ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.4.Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***II (äänestys)
  
7.5.Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus (äänestys)
  
7.6.Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Kyselytunti (komission puheenjohtaja)
  
12.1.Vapaat kysymykset
  
12.2.Innovointi ja energia
 13.Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***II (keskustelu)
 14.Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite - Astmasumutteet (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen (keskustelu)
 17.Campanian jätekriisi (keskustelu)
 18.Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (205 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestykset (472 kb) 
 
Pöytäkirja (182 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (192 kb) Nimenhuutoäänestykset (288 kb) 
 
Pöytäkirja (226 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (384 kb) Nimenhuutoäänestykset (639 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö