Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2011 m. sausio 18 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***. Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijos)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***. Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijų tęsinys)
 6.Belgijos pirmininkavimo Taryboje apžvalga (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Akcinių bendrovių jungimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir Jordanijos protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.EB ir Vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ***II (balsavimas)
  
7.5.Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos (balsavimas)
  
7.6.Žemės ūkio pripažinimas strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimo maistu saugumą (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Gauti dokumentai
 12.Klausimų Komisijos pirmininkui valanda
  
12.1.Klausimai įvairiomis temomis
  
12.2.Inovacijos ir energetika
 13.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***II (diskusijos)
 14.Europos iniciatyva dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų. Astmos inhaliatoriai (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Haičio atstatymas praėjus vieniems metams po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas (diskusijos)
 17.Atliekų krizė Kampanijoje (diskusijos)
 18.Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (203 kb) Dalyvių sąrašas (61 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (472 kb) 
 
Protokolas (221 kb) Dalyvių sąrašas (52 kb) Balsavimo rezultatai (222 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (256 kb) 
 
Protokolas (239 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (393 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (700 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika