Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 18 stycznia 2011 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu *** - Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu (debata)
 4.Oficjalne powitanie
 5.Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu *** - Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu (ciąg dalszy debaty)
 6.Podsumowanie belgijskiej prezydencji w Radzie (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Łączenie się spółek akcyjnych (wersja ujednolicona) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Jordania uwzględniający przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Umowa między WE a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotycząca przewozów lotniczych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ***II (głosowanie)
  7.5.Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej (głosowanie)
  7.6.Rolnictwo jako sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Składanie dokumentów
 12.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
  12.1.Pytania ogólne
  12.2.Innowacje i energia
 13.Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***II (debata)
 14.Europejska inicjatywa dotycząca choroby Alzheimera i pozostałych demencji - Inhalatory dla osób chorych na astmę (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Sytuacja na Haiti w rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa (debata)
 17.Kryzys śmieciowy w Kampanii (debata)
 18.Naruszenie wolności słowa i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (203 kb) Lista obecności (61 kb)    Głosowanie imienne (472 kb) 
 
Protokół (207 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (183 kb) Głosowanie imienne (260 kb) 
 
Protokół (239 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (405 kb) Głosowanie imienne (639 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności