Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien *** - Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien *** - Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien (fortsättning på debatten)
 6.Resultat av det belgiska ordförandeskapet (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Fusioner av aktiebolag (kodifierad version) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EG och Jordanien, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Avtal EG/Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen om luftfart *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden ***II (omröstning)
  
7.5.Europeiska samförståndet om humanitärt bistånd (omröstning)
  
7.6.Jordbruket som en strategisk sektor inom ramen för livsmedelsförsörjning (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Inkomna dokument
 12.Frågetimme med kommissionens ordförande
  
12.1.Fria frågor
  
12.2.Innovation och energi
 13.Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ***II (debatt)
 14.Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar - Astmainhalatorer (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Situationen i Haiti ett år efter jordbävningen - humanitärt bistånd och återuppbyggnad (debatt)
 17.Avfallskrisen i Kampanien (debatt)
 18.Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (205 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (472 kb) 
 
Protokoll (181 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (201 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (288 kb) 
 
Protokoll (233 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (293 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (638 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy