Indeks 
Protokol
PDF 233kWORD 180k
Tirsdag den 18. januar 2011 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien *** - Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien *** - Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien (fortsat forhandling)
 6.Gennemgang af det belgiske rådsformandskab (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Fusioner af aktieselskaber (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EF og Jordan for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.3.Aftale EF/Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union om lufttrafik *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.4.Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II (afstemning)
  
7.5.Europæisk konsensus om humanitær bistand (afstemning)
  
7.6.Landbruget som en strategisk sektor i forbindelse med fødevaresikkerhed (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Modtagne dokumenter
 12.Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)
  
12.1.Valgfrie emner
  
12.2.Innovation og energi
 13.Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ***II (forhandling)
 14.Europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme - Astmainhalatorer (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning (forhandling)
 17.Affaldskrise i Campania (forhandling)
 18.Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i Litauen (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto og Bastiaan Belder for EFD-Gruppen om Pakistan: mord på guvernøren i Punjab (B7-0041/2011);

- Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen om Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer (B7-0045/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski og Konrad Szymański for ECR-Gruppen om Pakistan: mord på guvernøren i Punjab (B7-0059/2011);

- Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor og Thomas Mann for PPE-Gruppen om Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer (B7-0060/2011);

- Karin Kadenbach for S&D-Gruppen om Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer (B7-0061/2011);

- Rui Tavares, Joe Higgins, Helmut Scholz, Cornelia Ernst og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Pakistan: mord på guvernøren i Punjab (B7-0062/2011);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen om Pakistan: mord på guvernøren i Punjab, Salmaan Taseer (B7-0063/2011).

II.   Brasilien: udlevering af Cesare Battisti

- Francesco Enrico Speroni, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto og Bastiaan Belder for EFD-Gruppen om Brasiliens udlevering af Cesare Battisti (B7-0042/2011);

- Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen om Brasilien: udlevering af Cesare Battisti (B7-0048/2011);

- Judith Sargentini og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Brasilien: udlevering af Cesare Battisti (B7-0050/2011);

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor og Thomas Mann for PPE-Gruppen om Brasilien: udlevering af Cesare Battisti (B7-0064/2011);

- Hannes Swoboda, Gianni Pittella og David-Maria Sassoli for S&D-Gruppen om Brasilien: udlevering af Cesare Battisti (B7-0065/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski og Konrad Szymański for ECR-Gruppen om Brasilien: udlevering af Cesare Battisti (B7-0066/2011).

III.   Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto og Bastiaan Belder for EFD-Gruppen om Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh (B7-0043/2011);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland og Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen om Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh (B7-0049/2011);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh (B7-0067/2011);

- María Muñiz De Urquiza og Ana Gomes for S&D-Gruppen om Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh (B7-0068/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor og Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen om Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh (B7-0069/2011);

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh (B7-0070/2011);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen om menneskerettighederne i Iran, navnlig sagen Nasrin Sotoudeh (B7-0071/2011).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


3. Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien *** - Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rebuplikken Serbien på den anden side [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien

Jelko Kacin forelagde indstillingen.

Enikő Győri (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

György Schöpflin for PPE-Gruppen tog ordet.


4. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Serbien under ledelse af Božidar Đelić, Serbiens vicepremierminister, som havde taget plads i den officielle loge.


5. Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien *** - Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien (fortsat forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rebuplikken Serbien på den anden side [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien

Talere: Maria Eleni Koppa for S&D-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Barry Madlener, løsgænger, Adrian Severin, Sarah Ludford, Franziska Katharina Brantner, Ryszard Czarnecki, Bastiaan Belder, Dimitar Stoyanov, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Anna Ibrisagic, María Muñiz De Urquiza, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev og Georgios Koumoutsakos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Krisztina Morvai, Andreas Mölzer, Victor Boştinaru, Jarosław Kalinowski, Zoran Thaler og Andrzej Grzyb.

Talere: Štefan Füle, Enikő Győri og Jelko Kacin.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Jelko Kacin for AFET om den europæiske integrationsproces for Republikken Serbien (B7-0021/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 19.1.2011 og punkt 6.9 i protokollen af 19.1.2011.

(Mødet udsat kl. 10.25 og genoptaget kl. 10.30)


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

6. Gennemgang af det belgiske rådsformandskab (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Gennemgang af det belgiske rådsformandskab

Yves Leterme (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jean-Luc Dehaene for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès og Morten Messerschmidt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly og Frédéric Daerden.

Gay Mitchell tog ordet om afviklingen af catch-the-eye-proceduren.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) et Yves Leterme.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Fusioner af aktieselskaber (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber (kodificeret udgave) [KOM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0001)


7.2. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EF og Jordan for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [06903/2010 - C7-0384/2010- 2007/0231(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0002)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


7.3. Aftale EF/Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union om lufttrafik *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union om visse afspekter af lufttrafik [06646/2010 - C7-0103/2010- 2008/0145(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Dieter-Lebrecht Koch (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 138, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0003)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.4. Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P7_TA(2011)0004)


7.5. Europæisk konsensus om humanitær bistand (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af den europæiske konsensus om humanitær bistand: midtvejsrevision af handlingsplanen og vejen frem [2010/2101(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0005)


7.6. Landbruget som en strategisk sektor i forbindelse med fødevaresikkerhed (afstemning)

Betænkning om anerkendelse af landbruget som en strategisk sektor i forbindelse med fødevaresikkerhed [2010/2112(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0006)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indstilling ved andenbehandling: Catherine StihlerA7-0343/2010
Jarosław Kalinowski, Alfredo Antoniozzi og Hannu Takkula.

Daniel Hannan tog ordet.

Betænkning: Michèle StrifflerA7-0375/2010
Clemente Mastella, Antonello Antinoro og Alfredo Antoniozzi.

Betænkning: Daciana Octavia SârbuA7-0376/2010
Jim Higgins, Jens Rohde, Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Hannu Takkula og Salvatore Tatarella.


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Brian Crowley og Kyriakos Mavronikolas havde oplyst, at deres afstemningsanlæg ikke havde fungeret under dagens afstemninger.


(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (KOM(2010)0759 - C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 485/2008 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (KOM(2010)0761 - C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (KOM(2010)0767 - C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forordning (EØF) nr. 429/73 om fastsættelse af særlige bestemmelser, der skal anvendes ved indførsel i Fællesskabet af visse varer henhørende under forordning (EØF) nr. 1059/69, med oprindelse i Tyrkiet og af forordning (EF) nr. 215/2000 om videreførelse i 2000 af foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1416/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter i 1995 for visse forarbejdede landbrugsprodukter (KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (KOM(2010)0794 - C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik (KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området (16581/2010 - C7-0007/2011 - 2010/0300(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) (KOM(2010)0799 - C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om ophævelse af forældede rådsretsakter (KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (KOM(2010)0791 - C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr.378/2007 for så vidt angår reglerne for gennemførelse af frivillig graduering af direkte betalinger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (KOM(2010)0772 - C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om montering, placering, virkemåde og identifikation af betjeningsanordninger for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodifikation) (KOM(2010)0717 - C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer (KOM(2010)0738 - C7-0422/2010 – 2010/0354(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter (KOM(2010)0733 - C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../... af … om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 165/94 og (EF) nr. 78/2008 (KOM(2010)0745 - C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Omarbejdning) (KOM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (KOM(2010)0775 - C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO


12. Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)

12.1. Valgfrie emner

Talere: Følgende medlemmer stillede spørgsmål og supplerende spørgsmål til José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), der besvarede disse: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Stephen Hughes for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen og Daniël van der Stoep løsgænger.


12.2. Innovation og energi

Talere: I henhold til catch-the-eye-proceduren stillede følgende medlemmer spørgsmål til José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), der besvarede disse: Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Derek Vaughan, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Vicky Ford, Ilda Figueiredo, Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos, Arturs Krišjānis Kariņš, Sonia Alfano, Franz Obermayr, Jacek Saryusz-Wolski og Silvia-Adriana Ţicău.

Formanden erklærede spørgetiden med formanden for Kommissionen for afsluttet.


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

13. Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Talere: Enikő Győri (formand for Rådet) og John Dalli (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Dagmar Roth-Behrendt for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Milan Cabrnoch for ECR-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß og José Manuel Fernandes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi og Petru Constantin Luhan.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho og Antigoni Papadopoulou.

Talere: John Dalli, Enikő Győri og Françoise Grossetête.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 19.1.2011.


14. Europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme - Astmainhalatorer (forhandling)

Betænkning om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme [2010/2084(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0182/2010) af Erminia Mazzoni for PETI til Kommissionen: Andragende 0473/2008 om Kommissionens manglende opfølgning af en konkurrencesag og de skadelige virkninger heraf for den berørte virksomhed (B7-0666/2010)

Marisa Matias forelagde sin betænkning.

Erminia Mazzoni begrundede den mundtlige forespørgsel.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Elena Oana Antonescu for PPE-Gruppen, Nessa Childers for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af William (The Earl of) Dartmouth, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Miroslav Ouzký og Philippe Juvin.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell og Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken og Paolo Bartolozzi.

Talere: John Dalli og Marisa Matias.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Peter Jahr og Gerald Häfner for PETI om andragende 0473/2008 af Christoph Klein, tysk statsborger, om Kommissionens manglende opfølgning af en konkurrencesag og de skadelige virkninger heraf for den berørte virksomhed (B7-0026/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 19.1.2011 og punkt 6.11 i protokollen af 19.1.2011.


15. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0001/2011).

Spørgsmål nr. 14 (Rareş-Lucian Niculescu): Anvendelse af EU-midler.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Rareş-Lucian Niculescu, Paul Rübig og Vilija Blinkevičiūtė.

Spørgsmål nr. 16 (Kinga Göncz): Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress.

Johannes Hahn besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Kinga Göncz, Janusz Władysław Zemke og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 15 (Zigmantas Balčytis): Supplerende støtteforanstaltninger til fordel for SMV i forbindelse med gennemførelsen af turistpolitikken.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Zigmantas Balčytis, Carlo Fidanza og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 17 (Vilija Blinkevičiūtė): Initiativer og programmer til modernisering af videregående uddannelser.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke og Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 18 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Skoleelevernes niveau i EU-medlemsstaterne.

Androulla Vassiliou besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Spørgsmål nr. 19 (Georgios Papanikolaou): Fragmenterede digitale markeder og følgerne for uddannelsessystemet og for investeringerne i geografisk isolerede områder.

Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 20 (Liam Aylward): Hotline 116 000 for forsvundne børn.

Neelie Kroes besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Liam Aylward.

Spørgsmål nr. 21 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 22 (Bernd Posselt): Alpine jernbanekorridorer.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt og Nikolaos Chountis.

Spørgsmål nr. 23 (Jim Higgins): Skrivning og afsendelse af sms'er under kørslen - færdselssikkerhed.

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins, Seán Kelly og Inés Ayala Sender.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 20.15 og genoptaget kl. 21.00)


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

16. Situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning.

Formanden udtrykte på vegne af Parlamentet sin medfølelse med familien til den italienske soldat, Luca Sanna, der var blevet dræbt i Afghanistan samme dag.

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Michèle Striffler for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Nirj Deva for ECR-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, James Nicholson, Cristian Dan Preda, Ricardo Cortés Lastra, Zbigniew Ziobro, Ria Oomen-Ruijten, Edite Estrela og Jarosław Leszek Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke og Peter Jahr.

Talere: Kristalina Georgieva og Andris Piebalgs.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek og Gay Mitchell for PPE-Gruppen om situationen i Haiti efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning (B7-0023/2011);

- Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning (B7-0024/2011);

- Charles Tannock og Emma McClarkin for ECR-Gruppen om Haitis genopbygning et år efter jordskælvet (B7-0025/2011);

- Charles Goerens, Niccolò Rinaldi og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning (B7-0027/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman og Patrice Tirolien for S&D-Gruppen om Haitis genopbygning et år efter jordskælvet (B7-0032/2011);

- Jacky Hénin og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Haiti (B7-0034/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 19.1.2011.


17. Affaldskrise i Campania (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0188/2010) af Margrete Auken og Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Affaldskrise i Campania (B7-0667/2010);

Mundtlig forespørgsel (O-0197/2010) af Bairbre de Brún og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Affaldskrise i Campania (B7-0801/2010);

Mundtlig forespørgsel (O-0208/2010) af Judith A. Merkies og Victor Boştinaru for S&D-Gruppen til Kommissionen: Affaldskrise i Campania, Italien (B7-0805/2010);

Mundtlig forespørgsel (O-0209/2010) af Mara Bizzotto og Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen til Kommissionen: Affaldskrise i Napoli og regionen Campania og anvendelse af EU-midler (B7-0806/2010).

ALDE-Gruppen tilsluttede sig den mundtlige forespørgsel O-0208/2011, som S&D-Gruppen havde indgivet.

Margrete Auken, Søren Bo Søndergaard, Judith A. Merkies og Mara Bizzotto begrundede de mundtlige forespørgsler.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Erminia Mazzoni for PPE-Gruppen, Mario Pirillo for S&D-Gruppen, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, Crescenzio Rivellini, Luigi de Magistris, Francesco Enrico Speroni, Raffaele Baldassarre, Horst Schnellhardt, Lara Comi og Barbara Matera.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Jahr og Crescenzio Rivellini.

Janez Potočnik tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


18. Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i Litauen (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0190/2010) af Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen (B7-0669/2010);

Mundtlig forespørgsel (O-0204/2010) af Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen (B7-0803/2010);

Mundtlig forespørgsel (O-0207/2010) af Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen (B7-0804/2010);

Mundtlig forespørgsel (O-0216/2010) af Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová og Claude Moraes for S&D-Gruppen til Kommissionen: Krænkelse af ytringsfriheden og diskrimination på grund af seksuel orientering i Litauen (B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong og Monika Flašíková Beňová begrundede de mundtlige forespørgsler.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Simon Busuttil for PPE-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Raül Romeva i Rueda, Konrad Szymański, Joanna Senyszyn og Catherine Trautmann.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Alexandra Thein.

Viviane Reding tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen og Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė og Catherine Trautmann for S&D-Gruppen og Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst og Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen om krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen (B7-0031/2011);

- Simon Busuttil og Véronique Mathieu for PPE-Gruppen om den påståede krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen (B7-0033/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 19.1.2011.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 456.147/OJME).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik