Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 226kWORD 182k
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** - EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (keskustelu)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** - EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (jatkoa keskustelulle)
 6.Katsaus Belgian puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Osakeyhtiöiden sulautumiset (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.2.EY:n ja Jordanian Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.3.EY:n ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.4.Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***II (äänestys)
  7.5.Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus (äänestys)
  7.6.Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Kyselytunti (komission puheenjohtaja)
  12.1.Vapaat kysymykset
  12.2.Innovointi ja energia
 13.Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***II (keskustelu)
 14.Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite - Astmasumutteet (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen (keskustelu)
 17.Campanian jätekriisi (keskustelu)
 18.Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Silvana KOCH-MEHRIN

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta Pakistanista: Punjabin kuvernöörin murha (B7-0041/2011)

- Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta Pakistanista: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha (B7-0045/2011)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski ja Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta Pakistanista: Punjabin kuvernöörin murha (B7-0059/2011)

- Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ja Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta Pakistanista: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha (B7-0060/2011)

- Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta Pakistanista: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha (B7-0061/2011)

- Rui Tavares, Joe Higgins, Helmut Scholz, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Pakistanista: Punjabin kuvernöörin murha (B7-0062/2011)

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Pakistanista: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha (B7-0063/2011).

II.   Brasilia: Cesare Battistin luovuttaminen

- Francesco Enrico Speroni, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta Brasiliasta ja Cesare Battistin luovuttamisesta (B7-0042/2011)

- Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta Brasiliasta: Cesare Battistin luovuttaminen (B7-0048/2011)

- Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Brasiliasta: Cesare Battistin luovuttaminen (B7-0050/2011)

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ja Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta Brasiliasta: Cesare Battistin luovuttaminen (B7-0064/2011)

- Hannes Swoboda, Gianni Pittella ja David-Maria Sassoli S&D-ryhmän puolesta Brasiliasta: Cesare Battistin luovuttaminen (B7-0065/2011)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ja Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta Brasiliasta: Cesare Battistin luovuttaminen (B7-0066/2011).

III.   Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B7-0043/2011)

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B7-0049/2011)

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B7-0067/2011)

- María Muñiz De Urquiza ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B7-0068/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ja Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B7-0069/2011)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Iranista ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B7-0070/2011)

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksista Iranissa ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapauksesta (B7-0071/2011).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


3. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** - EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

Jelko Kacin esitteli suosituksen.

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

György Schöpflin käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.


4. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Serbian valtuuskunnan, jota johti Serbian varapääministeri Božidar Đelić.


5. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** - EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (jatkoa keskustelulle)

Suositus esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

Puheenvuorot: Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener, Adrian Severin, Sarah Ludford, Franziska Katharina Brantner, Ryszard Czarnecki, Bastiaan Belder, Dimitar Stoyanov, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Anna Ibrisagic, María Muñiz De Urquiza, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev ja Georgios Koumoutsakos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Krisztina Morvai, Andreas Mölzer, Victor Boştinaru, Jarosław Kalinowski, Zoran Thaler ja Andrzej Grzyb.

Puheenvuorot: Štefan Füle, Enikő Győri ja Jelko Kacin.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Jelko Kacin AFET-valiokunnan puolesta Serbian yhdentymisestä Euroopan unioniin (B7-0021/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.8 ja istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.9.

(Istunto keskeytettiin klo 10.25 ja sitä jatkettiin klo 10.30.)


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

6. Katsaus Belgian puheenjohtajakauteen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Katsaus Belgian puheenjohtajakauteen

Yves Leterme (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jean-Luc Dehaene PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès ja Morten Messerschmidt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly ja Frédéric Daerden.

Gay Mitchell käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn soveltamisesta.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Yves Leterme.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä "Äänestysten tulokset".

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Osakeyhtiöiden sulautumiset (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta (kodifioitu toisinto) [KOM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0001)


7.2. EY:n ja Jordanian Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus EY:n ja Jordanian Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä [06903/2010 - C7-0384/2010- 2007/0231(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0002)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


7.3. EY:n ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä [06646/2010 - C7-0103/2010- 2008/0145(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Dieter-Lebrecht Koch (esittelijä) käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0003)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.4. Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2011)0004)


7.5. Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus (äänestys)

Mietintö yhteisön humanitaarista apua koskevan konsensuksen täytäntöönpanosta: toimintasuunnitelman väliarviointi ja tulevat toimet [2010/2101(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0005)


7.6. Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä (äänestys)

Mietintö maatalouden tunnustamisesta strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä [2010/2112(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0006)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn: Catherine StihlerA7-0343/2010
Jarosław Kalinowski, Alfredo Antoniozzi ja Hannu Takkula.

Daniel Hannan käytti puheenvuoron.

Mietintö Michèle StrifflerA7-0375/2010
Clemente Mastella, Antonello Antinoro ja Alfredo Antoniozzi.

Mietintö Daciana Octavia SârbuA7-0376/2010
Jim Higgins, Jens Rohde, Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Hannu Takkula ja Salvatore Tatarella.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Brian Crowley ja Kyriakos Mavronikolas ilmoittivat, että heidän äänestyskoneensa ei toiminut tämän päivän äänestysten aikana.


(Istunto keskeytettiin klo 12.55 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta (KOM(2010)0759 - C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 485/2008 muuttamisesta (KOM(2010)0761 - C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (KOM(2010)0767 - C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 1059/69 soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen Turkista peräisin olevien tavaroiden yhteisöön tuonnissa sovellettavista erityisistä säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 429/73 ja tietyistä yhteisön tariffikiintiöistä vuonna 1995 annettavista myönnytyksistä tietyille jalostetuille maataloustuotteille annetussa asetuksessa (EY) N:o 1416/95 säädettyjen toimenpiteiden uusimisesta vuodeksi 2000 annetun asetuksen (EY) N:o 215/2000 kumoamisesta (KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (KOM(2010)0794 - C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoamisesta (KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Prespan puistoalueen suojelua ja kestävää kehitystä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (16581/2010 - C7-0007/2011 - 2010/0300(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus) (KOM(2010)0799 - C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoamisesta (KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2010)0791 - C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevien soveltamissääntöjen osalta (KOM(2010)0772 - C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Luonnos Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä (kodifikaatio) (KOM(2010)0717 - C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kaupan pitämisen vaatimusten osalta (KOM(2010)0738 - C7-0422/2010 – 2010/0354(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden laatujärjestelmistä (KOM(2010)0733 - C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008 kumoamisesta (KOM(2010)0745 - C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (KOM(2010)0775 - C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))
Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, IMCO


12. Kyselytunti (komission puheenjohtaja)

12.1. Vapaat kysymykset

Seuraavat jäsenet esittivät kysymyksiä ja lisäkysymyksiä José Manuel Barrosolle (komission puheenjohtaja), joka vastasi kysymyksiin: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Daniël van der Stoep.


12.2. Innovointi ja energia

Seuraavat jäsenet esittivät "catch the eye" -menettelyn mukaisia kysymyksiä José Manuel Barrosolle (komission puheenjohtaja), joka vastasi kysymyksiin: Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Derek Vaughan, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Vicky Ford, Ilda Figueiredo, Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos, Arturs Krišjānis Kariņš, Sonia Alfano, Franz Obermayr, Jacek Saryusz-Wolski ja Silvia-Adriana Ţicău.

Komission puheenjohtajan kyselytunti päättyi.


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

13. Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puheenvuorot: Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja John Dalli (komission jäsen).

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Dagmar Roth-Behrendt S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Csanád Szegedi, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß ja José Manuel Fernandes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi ja Petru Constantin Luhan.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho ja Antigoni Papadopoulou.

Puheenvuorot: John Dalli, Enikő Győri ja Françoise Grossetête.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.1.


14. Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite - Astmasumutteet (keskustelu)

Mietintö Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta [2010/2084(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Suullinen kysymys (O-0182/2010) Erminia Mazzoni PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vetoomus nro 0473/2008 komission puutteellisesta toiminnasta kilpailuasiassa ja tämän haitallisista vaikutuksista asianomaiseen yritykseen (B7-0666/2010)

Marisa Matias esitteli laatimansa mietinnön.

Erminia Mazzoni esitteli suullisen kysymyksen.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elena Oana Antonescu PPE-ryhmän puolesta, Nessa Childers S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ja Philippe Juvin.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell ja Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken ja Paolo Bartolozzi.

Puheenvuorot: John Dalli ja Marisa Matias.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Peter Jahr ja Gerald Häfner PETI-valiokunnan puolesta vetoomuksesta nro 0473/2008 (Christoph Klein, Saksan kansalainen) komission puutteellisesta toiminnasta kilpailuasiassa ja tämän haitallisista vaikutuksista asianomaiseen yritykseen (B7-0026/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.10 ja istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.11.


15. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0001/2011).

Kysymys 14 (Rareş-Lucian Niculescu): Eurooppalaisten varojen käyttö.

Johannes Hahn (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Rareş-Lucian Niculescu, Paul Rübig ja Vilija Blinkevičiūtė.

Kysymys 16 (Kinga Göncz): Eurooppalainen Progress-mikrorahoituspalvelu.

Johannes Hahn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Kinga Göncz, Janusz Władysław Zemke ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 15 (Zigmantas Balčytis): Lisätuen myöntäminen pienille ja keskisuurille yrityksille matkailupolitiikan täytäntöönpanossa.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Zigmantas Balčytis, Carlo Fidanza ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 17 (Vilija Blinkevičiūtė): Korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista koskevat aloitteet ja ohjelmat.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke ja Georgios Papanikolaou.

Kysymys 18 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Koululaisten suoriutuminen EU:n jäsenvaltioissa.

Androulla Vassiliou vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Kysymys 19 (Georgios Papanikolaou): Hajanaiset digitaalimarkkinat ja sen vaikutukset koulutusjärjestelmään ja maantieteellisesti syrjäisiä alueita koskeviin investointeihin.

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Georgios Papanikolaou.

Kysymys 20 (Liam Aylward): Kadonneiden lasten kuuma linja 116 000.

Neelie Kroes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Liam Aylward.

Kysymykseen 21 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 22 (Bernd Posselt): Alppien rautatieyhteyksien pääliikenneväylät.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt ja Nikolaos Chountis.

Kysymys 23 (Jim Higgins): Liikenneturvallisuus ja tekstiviestin kirjoittaminen ajon aikana.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jim Higgins, Seán Kelly ja Inés Ayala Sender.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 20.15 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

16. Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen.

Puhemies ilmaisi pahoittelunsa parlamentin puolesta samana päivänä Afganistanissa surmansa saaneen italialaisen sotilaan Luca Sannan omaisille.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) antavat julkilausuman.

Puheenvuorot: Michèle Striffler PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, James Nicholson, Cristian Dan Preda, Ricardo Cortés Lastra, Zbigniew Ziobro, Ria Oomen-Ruijten, Edite Estrela ja Jarosław Leszek Wałęsa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke ja Peter Jahr.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Andris Piebalgs.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek ja Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta Haitin tilanteesta vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakennus (B7-0023/2011)

- Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta Haitin tilanteesta vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakennus (B7-0024/2011)

- Charles Tannock ja Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta Haitin jälleenrakennuksesta vuosi maanjäristyksen jälkeen (B7-0025/2011)

- Charles Goerens, Niccolò Rinaldi ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Haitin tilanteesta vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakennus (B7-0027/2011)

- Véronique De Keyser, Thijs Berman ja Patrice Tirolien S&D-ryhmän puolesta Haitin jälleenrakennuksesta vuosi maanjäristyksen jälkeen (B7-0032/2011)

- Jacky Hénin ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Haitista (B7-0034/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.12.


17. Campanian jätekriisi (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0188/2010) Margrete Auken ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian jätekriisi (B7-0667/2010)

Suullinen kysymys (O-0197/2010) Bairbre de Brún ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian jätekriisi (B7-0801/2010)

Suullinen kysymys (O-0208/2010) Judith A. Merkies ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian (Italia) jätekriisi (B7-0805/2010)

Suullinen kysymys (O-0209/2010) Mara Bizzotto ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Napolin ja Campanian alueen jätekriisi ja Euroopan unionin varojen käyttö (B7-0806/2010).

ALDE-ryhmä osallistuu S&D-ryhmän esittämään suulliseen kysymykseen O-0208/2011.

Margrete Auken, Søren Bo Søndergaard, Judith A. Merkies ja Mara Bizzotto esittelivät suulliset kysymykset.

Janez Potočnik (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Erminia Mazzoni PPE-ryhmän puolesta, Mario Pirillo S&D-ryhmän puolesta, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Crescenzio Rivellini, Luigi de Magistris, Francesco Enrico Speroni, Raffaele Baldassarre, Horst Schnellhardt, Lara Comi ja Barbara Matera.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Jahr ja Crescenzio Rivellini.

Janez Potočnik käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: Seuraava istuntojakso.


18. Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0190/2010) Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (B7-0669/2010)

Suullinen kysymys (O-0204/2010) Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (B7-0803/2010)

Suullinen kysymys (O-0207/2010) Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (B7-0804/2010)

Suullinen kysymys (O-0216/2010) Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová ja Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Mielipidevapauden loukkaaminen ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä Liettuassa (B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong ja Monika Flašíková Beňová esittelivät suulliset kysymykset.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Raül Romeva i Rueda, Konrad Szymański, Joanna Senyszyn ja Catherine Trautmann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Alexandra Thein.

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen ja Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė ja Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst ja Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta ilmaisunvapauden loukkaamisesta ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä Liettuassa (B7-0031/2011)

- Simon Busuttil ja Véronique Mathieu PPE-ryhmän puolesta ilmaisunvapauden väitetystä loukkaamisesta ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvavasta syrjinnästä Liettuassa (B7-0033/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.13.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 456.147/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö