Rodyklė 
Protokolas
PDF 239kWORD 221k
Antradienis, 2011 m. sausio 18 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***. Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijos)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***. Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijų tęsinys)
 6.Belgijos pirmininkavimo Taryboje apžvalga (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Akcinių bendrovių jungimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir Jordanijos protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.EB ir Vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ***II (balsavimas)
  
7.5.Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos (balsavimas)
  
7.6.Žemės ūkio pripažinimas strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimo maistu saugumą (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Gauti dokumentai
 12.Klausimų Komisijos pirmininkui valanda
  
12.1.Klausimai įvairiomis temomis
  
12.2.Inovacijos ir energetika
 13.Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***II (diskusijos)
 14.Europos iniciatyva dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų. Astmos inhaliatoriai (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Haičio atstatymas praėjus vieniems metams po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas (diskusijos)
 17.Atliekų krizė Kampanijoje (diskusijos)
 18.Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Pakistanas: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymas

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ir Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu – dėl Pakistano: Pandžabo gubernatoriaus nužudymas (B7-0041/2011);

- Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, – dėl Pakistano: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymo (B7-0045/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski ir Konrad Szymański ECR frakcijos vardu – dėl Pakistano: Pandžabo gubernatoriaus nužudymo (B7-0059/2011);

- Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ir Thomas Mann PPE frakcijos vardu, dėl Pakistano: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymo (B7-0060/2011);

- Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu – dėl Pakistano: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymas (B7-0061/2011);

- Rui Tavares, Joe Higgins, Helmut Scholz, Cornelia Ernst ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Pakistano: Pandžabo gubernatoriaus nužudymo(B7-0062/2011);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Pakistano: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymo (B7-0063/2011).

II.   Brazilija: Cesare Battisti ekstradicija

- Francesco Enrico Speroni, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ir Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu – dėl Cesare Battisti ekstradicijos iš Brazilijos (B7-0042/2011);

- Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl Cesare Battisti ekstradicijos iš Brazilijos (B7-0048/2011);

- Judith Sargentini ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Cesare Battisti ekstradicijos iš Brazilijos (B7-0050/2011);

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ir Thomas Mann PPE frakcijos vardu – dėl Cesare Battisti ekstradicijos iš Brazilijos (B7-0064/2011);

- Hannes Swoboda, Gianni Pittella ir David-Maria Sassoli S&D frakcijos vardu – dėl Cesare Battisti ekstradicijos iš Brazilijos(B7-0065/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ir Konrad Szymański ECR frakcijos vardu – dėl Cesare Battisti ekstradicijos iš Brazilijos(B7-0066/2011).

III.   Iranas, ypač Nasrin Sotoudeh byla

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana ir Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu – dėl Irano, ypač Nasrin Sotoudeh bylos (B7-0043/2011);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl Irano, ypač Nasrin Sotoudeh bylos (B7-0049/2011);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl Irano, ypač Nasrin Sotoudeh bylos (B7-0067/2011);

- María Muñiz De Urquiza ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu – dėl Irano, ypač Nasrin Sotoudeh bylos (B7-0068/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ir Ria Oomen-Ruijten PPE frakcijos vardu – dėl Irano, ypač Nasrin Sotoudeh bylos (B7-0069/2011);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Irano, ypač Nasrin Sotoudeh bylos (B7-0070/2011);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių Irane, ypač Nasrin Sotoudeh bylos (B7-0071/2011).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


3. Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***. Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo projekto [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jelko Kacin (A7-0362/2010).

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas.

Jelko Kacin pateikė rekomendaciją.

Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo György Schöpflin PPE frakcijos vardu.


4. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Serbijos Ministro Pirmininko pavaduotojo Božidar Đelić vadovaujamos delegacijos narius iš Serbijos.


5. Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***. Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijų tęsinys)

Rekomendacija dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo projekto [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jelko Kacin (A7-0362/2010).

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas.

Kalbėjo: Maria Eleni Koppa S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Barry Madlener , nepriklausomas Parlamento narys, Adrian Severin, Sarah Ludford, Franziska Katharina Brantner, Ryszard Czarnecki, Bastiaan Belder, Dimitar Stoyanov, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Anna Ibrisagic, María Muñiz De Urquiza, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev ir Georgios Koumoutsakos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Krisztina Morvai, Andreas Mölzer, Victor Boştinaru, Jarosław Kalinowski, Zoran Thaler ir Andrzej Grzyb.

Kalbėjo: Štefan Füle, Enikő Győri ir Jelko Kacin.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jelko Kacin AFET komiteto vardu – dėl Serbijos europinės integracijos proceso (B7-0021/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 19.1.2011 ir punktas 6.9 protokolo 19.1.2011.

(Posėdis sustabdytas 10.25 val. ir atnaujintas 10.30 val.)


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

6. Belgijos pirmininkavimo Taryboje apžvalga (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Belgijos pirmininkavimo Taryboje apžvalga

Yves Leterme (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jean-Luc Dehaene PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, kuris atsakė į Krisztina Morvai klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès ir Morten Messerschmidt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly ir Frédéric Daerden.

Kalbėjo Gay Mitchell dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Yves Leterme.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Akcinių bendrovių jungimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl akcinių bendrovių jungimo (kodifikuota redakcija) [COM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0001).


7.2. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir Jordanijos protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl protokolo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo su Europos bendrija ir Jordanijos Hašimitų Karalystės, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [06903/2010 - C7-0384/2010- 2007/0231(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0002).

Parlamentas davė pritarimą protokolo sudarymui.


7.3. EB ir Vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto [06646/2010 - C7-0103/2010- 2008/0145(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Dieter-Lebrecht Koch (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0003).

Parlamentas davė pritarimą susitarimo sudarymui.


7.4. Suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4).

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2011)0004).


7.5. Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos įgyvendinimo: veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūra ir tolesni veiksmai [2010/2101(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0005).


7.6. Žemės ūkio pripažinimas strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimo maistu saugumą (balsavimas)

Pranešimas dėl žemės ūkio pripažinimo strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimą maistu [2010/2112(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0006).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo Catherine StihlerA7-0343/2010
Jarosław Kalinowski, Alfredo Antoniozzi ir Hannu Takkula.

Kalbėjo Daniel Hannan.

Pranešimas: Michèle StrifflerA7-0375/2010
Clemente Mastella, Antonello Antinoro ir Alfredo Antoniozzi.

Pranešimas: Daciana Octavia SârbuA7-0376/2010
Jim Higgins, Jens Rohde, Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Hannu Takkula ir Salvatore Tatarella.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Brian Crowley ir Kyriakos Mavronikolas pranešė, kad šiandien balsuojant jų balsavimo pultai neveikė.


(Posėdis sustabdytas 12.55 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (COM(2010)0759 - C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.485/2008 dėl valstybių narių atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistemos dalį, patikrinimo (COM(2010)0761 - C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (COM(2010)0767 - C7-0003/2011 – 2010/0370(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 429/73, nustatantis specialias nuostatas dėl tam tikrų prekių, reglamentuojamų Reglamentu (EEB) Nr. 1059/69, ir kurių kilmės šalis yra Turkija, įvežimo į Bendriją, ir Reglamentas (EB) Nr. 215/2000, kuriuo 2000 m. atnaujinamos priemonės, nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 1416/95, kuriuo tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams 1995 m. nustatomos kai kurios Bendrijos tarifinių kvotų pavidalo lengvatos (COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (COM(2010)0794 - C7-0005/2011 – 2010/0380(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs bendros žemės ūkio politikos srities Tarybos aktai (COM(2010)0764 - C7-0006/2011 – 2010/0368(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo sudarymo Europos Sąjungos vardu (16581/2010 - C7-0007/2011 - 2010/0300(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (COM(2010)0799 - C7-0008/2011 – 2010/0385(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs Tarybos aktai (COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (COM(2010)0791 - C7-0012/2011 – 2011/0001(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr.378/2007 nuostatos dėl tiesioginių išmokų savanoriško moduliavimo įgyvendinimo pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisyklių (COM(2010)0772 - C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, projektas (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žemės ūkio ir miškų ūkio ratinių traktorių valdymo įtaisų montavimo, išdėstymo, veikimo ir identifikavimo (Kodifikuota redakcija) (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 – 2010/0348(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr.1234/2007 nuostatos dėl prekybos standartų (COM(2010)0738 - C7-0422/2010 – 2010/0354(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI, IMCO

- [data] pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/…, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr.165/94 ir (EB) Nr.78/2008 (COM(2010)0745 - C7-0429/2010 – 2010/0365(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Nauja redakcija) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.924/2009 (COM(2010)0775 - C7-0434/2010 – 2010/0373(COD)).

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO


12. Klausimų Komisijos pirmininkui valanda

12.1. Klausimai įvairiomis temomis

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Stephen Hughes S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Daniël van der Stoep. Jie pateikė klausimus ir papildomus klausimus José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkui), kuris į juos atsakė.


12.2. Inovacijos ir energetika

Kalbėjo: pagal procedūrą „prašau žodžio“ Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Derek Vaughan, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Vicky Ford, Ilda Figueiredo, Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos, Arturs Krišjānis Kariņš, Sonia Alfano, Franz Obermayr, Jacek Saryusz-Wolski ir Silvia-Adriana Ţicău. Jie pateikė klausimus ir papildomus klausimus José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkui), kuris į juos atsakė.

Klausimų Komisijos pirmininkui valanda baigta.


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

13. Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A7-0307/2010).

Françoise Grossetête pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo: Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Peter Liese PPE frakcijos vardu, Dagmar Roth-Behrendt S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Csanád Szegedi, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß ir José Manuel Fernandes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi ir Petru Constantin Luhan.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho ir Antigoni Papadopoulou.

Kalbėjo: John Dalli, Enikő Győri ir Françoise Grossetête.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 19.1.2011.


14. Europos iniciatyva dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų. Astmos inhaliatoriai (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų [2010/2084(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Marisa Matias (A7-0366/2010).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0182/2010), kurį pateikėErminia Mazzoni PETI komiteto vardu Komisijai: Peticija Nr. 0473/2008 dėl Komisijos neveikimo sprendžiant konkurencijos atvejį ir dėl žalingo tokio neveikimo poveikio su šiuo atveju susijusiai įmonei (B7-0666/2010)

Marisa Matias pristatė savo pranešimą.

Erminia Mazzoni pateikė žodinį klausimą.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Elena Oana Antonescu PPE frakcijos vardu, Nessa Childers S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu, kuris taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ir Philippe Juvin.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell ir Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken ir Paolo Bartolozzi.

Kalbėjo: John Dalli ir Marisa Matias.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Peter Jahr ir Gerald Häfner PETI komiteto vardu – dėl peticijos Nr. 0473/2008 dėl Komisijos neveiklumo sprendžiant konkurencijos atvejį ir dėl žalingo tokio neveiklumo poveikio su šiuo atveju susijusiai įmonei, kurią pateikė Vokietijos pilietis Christoph Klein (B7-0026/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.10 protokolo 19.1.2011 ir punktas 6.11 protokolo 19.1.2011.


15. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0001/2011).

Klausimas 14 (Rareş-Lucian Niculescu): ES lėšų naudojimas.

Johannes Hahn (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Rareş-Lucian Niculescu, Paul Rübig ir Vilija Blinkevičiūtė papildomus klausimus.

Klausimas 16 (Kinga Göncz): Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonė "Progress".

Johannes Hahn atsakė į klausimą ir į Kinga Göncz, Janusz Władysław Zemke ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 15 (Zigmantas Balčytis): Papildomos pagalbos MVĮ priemonės įgyvendinant turizmo politiką.

Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Zigmantas Balčytis, Carlo Fidanza ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 17 (Vilija Blinkevičiūtė): Aukštojo mokslo modernizavimo programos ir iniciatyvos.

Androulla Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke ir Georgios Papanikolaou papildomus klausimus.

Klausimas 18 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): ES valstybių narių moksleivių pasiekimai.

Androulla Vassiliou atsakė į klausimą ir į Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė papildomą klausimą.

Klausimas 19 (Georgios Papanikolaou): Skaitmeninės rinkos susiskaldymas, poveikis švietimo sistemai ir investicijoms į atokias vietoves.

Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou papildomą klausimą.

Klausimas 20 (Liam Aylward): Informavimo apie dingusius vaikus telefono linija 116 000.

Neelie Kroes atsakė į klausimą ir į Liam Aylward papildomą klausimą.

Į 21 klausimą bus atsakyta raštu.

Klausimas 22 (Bernd Posselt): Alpių geležinkelio magistralės.

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt ir Nikolaos Chountis papildomus klausimus.

Klausimas 23 (Jim Higgins): Kelių eismo sauga - trumpųjų SMS žinučių rašymas vairuojant.

Siim Kallas atsakė į klausimą ir į Jim Higgins, Seán Kelly ir Inés Ayala Sender papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 20.15 val. ir atnaujintas 21.00 val.)


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

16. Haičio atstatymas praėjus vieniems metams po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Haičio atstatymas praėjus vieniems metams po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas.

Pirmininkė Parlamento vardu išreiškė užuojautą Italijos kareivio Luca Sanna, šiandien žuvusio Afganistane, šeimai.

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Michèle Striffler PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, James Nicholson, Cristian Dan Preda, Ricardo Cortés Lastra, Zbigniew Ziobro, Ria Oomen-Ruijten, Edite Estrela ir Jarosław Leszek Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke ir Peter Jahr.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Andris Piebalgs.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek ir Gay Mitchell PPE frakcijos vardu, dėl padėties Haityje po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas (B7-0023/2011);

- Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Haityje po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas (B7-0024/2011);

- Charles Tannock ir Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, dėl Haičio atstatymo praėjus metams nuo žemės drebėjimo (B7-0025/2011);

- Charles Goerens, Niccolò Rinaldi ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu, dėl padėties Haityje po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas (B7-0027/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman ir Patrice Tirolien S&D frakcijos vardu, dėl Haičio atstatymo praėjus metams nuo žemės drebėjimo (B7-0032/2011);

- Jacky Hénin ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Haičio (B7-0034/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.12 protokolo 19.1.2011.


17. Atliekų krizė Kampanijoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0188/2010) kurį pateikėMargrete Auken ir Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai: Atliekų krizė Kampanijoje (B7-0667/2010);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0197/2010) kurį pateikėBairbre de Brún ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: Atliekų krizė Kampanijoje (B7-0801/2010);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0208/2010) kurį pateikėJudith A. Merkies ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Komisijai: Atliekų krizė Kampanijoje (B7-0805/2010);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0209/2010) kurį pateikėMara Bizzotto ir Lorenzo Fontana EFD frakcijos vardu, Komisijai: Kritinė padėtis atliekų srityje Neapolyje ir Kampanijos regione bei Europos fondų panaudojimas (B7-0806/2010).

ALDE frakcija pritarė žodiniam klausimui O-0208/2011, kurį pateikė S&D frakcija.

Margrete Auken, Søren Bo Søndergaard, Judith A. Merkies ir Mara Bizzotto pateikė žodinius klausimus.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Erminia Mazzoni PPE frakcijos vardu, Mario Pirillo S&D frakcijos vardu, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Angelika Werthmann , nepriklausoma Parlamento narė, Crescenzio Rivellini, Luigi de Magistris, Francesco Enrico Speroni, Raffaele Baldassarre, Horst Schnellhardt, Lara Comi ir Barbara Matera.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Jahr ir Crescenzio Rivellini.

Kalbėjo Janez Potočnik.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal 115 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: Prochaine période de session.


18. Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0190/2010) kurį pateikėRenate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (B7-0669/2010);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0204/2010) kurį pateikėUlrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai: Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (B7-0803/2010);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0207/2010) kurį pateikėCornelis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (B7-0804/2010);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0216/2010) kurį pateikėMichael Cashman, Monika Flašíková Beňová ir Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Komisijai: Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija lytinės orientacijos pagrindu Lietuvoje (B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong ir Monika Flašíková Beňová pateikė žodinius klausimus.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Simon Busuttil PPE frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Joe Higgins GUE/NGL frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Raül Romeva i Rueda, Konrad Szymański, Joanna Senyszyn ir Catherine Trautmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Alexandra Thein.

Kalbėjo Viviane Reding.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells ir Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen ir Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė ir Catherine Trautmann S&D frakcijos vardu, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst ir Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu, dėl saviraiškos laisvės pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (B7-0031/2011);

- Simon Busuttil ir Véronique Mathieu PPE frakcijos vardu, dėl tariamo saviraiškos laisvės pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje (B7-0033/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.13 protokolo 19.1.2011.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 456.147/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.55 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika