Index 
Proces-verbal
PDF 235kWORD 228k
Marţi, 18 ianuarie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia *** - Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia (dezbatere)
 4.Urări de bun venit
 5.Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia *** - Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia (continuarea dezbaterii)
 6.Bilanţul Preşedinţiei belgiene a Consiliului (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (versiune codificată) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.2.Protocolul la Acordul euromediteraneean între CE şi Iordania pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.3.Acordul CE-Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind serviciile aeriene *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie ***II (vot)
  7.5.Consensul european privind ajutorul umanitar (vot)
  7.6.Agricultura ca sector strategic în contextul securităţii alimentare (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Depunere de documente
 12.Timpul afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei
  12.1.Întrebări libere
  12.2.Inovaţie şi energie
 13.Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere ***II (dezbatere)
 14.O inițiativă europeană privind boala Alzheimer şi alte demențe - Inhalatoarele pentru astmatici (dezbatere)
 15.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 16.Situaţia în Haiti la un an după cutremur: ajutoarele umanitare şi reconstrucţia (dezbatere)
 17.Criza deşeurilor din Campania (dezbatere)
 18.Încălcarea libertăţii de exprimare şi discriminarea pe bază de orientare sexuală în Lituania (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, privind Pakistan: asasinarea guvernatorului provinciei Punjab (B7-0041/2011);

- Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, privind Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab (B7-0045/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski şi Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, privind Pakistan: asasinarea guvernatorului provinciei Punjab (B7-0059/2011);

- Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor şi Thomas Mann, în numele Grupului PPE, privind Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab (B7-0060/2011);

- Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, privind Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab (B7-0061/2011);

- Rui Tavares, Joe Higgins, Helmut Scholz, Cornelia Ernst şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, privind Pakistan: asasinarea guvernatorului provinciei Punjab (B7-0062/2011);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, privind Pakistan: asasinarea lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab (B7-0063/2011).

II.   Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti

- Francesco Enrico Speroni, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, privind extrădarea lui Cesare Battisti din Brazilia (B7-0042/2011);

- Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, privind Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti (B7-0048/2011);

- Judith Sargentini şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, privind Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti (B7-0050/2011);

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor şi Thomas Mann, în numele Grupului PPE, privind Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti (B7-0064/2011);

- Hannes Swoboda, Gianni Pittella şi David-Maria Sassoli, în numele Grupului S&D, privind Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti (B7-0065/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski şi Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, privind Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti (B7-0066/2011).

III.   Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Maria Bizzotto şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B7-0043/2011);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B7-0049/2011);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B7-0067/2011);

- María Muñiz De Urquiza şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B7-0068/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor şi Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B7-0069/2011);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, privind Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B7-0070/2011);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, privind drepturile omului în Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (B7-0071/2011).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


3. Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia *** - Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia

Jelko Kacin a prezentat recomandarea.

Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

A intervenit György Schöpflin, în numele Grupului PPE.


4. Urări de bun venit

Preşedinta, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegaţiii serbe, conduse de Božidar Đelić, prim-vice-prim-ministrul Serbiei, care a luat loc în tribuna oficială.


5. Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia *** - Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia (continuarea dezbaterii)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Acordul de stabilizare şi de asociere între CE şi Serbia

Au intervenit: Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Miloslav Ransdorf, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Barry Madlener, neafiliat, Adrian Severin, Sarah Ludford, Franziska Katharina Brantner, Ryszard Czarnecki, Bastiaan Belder, Dimitar Stoyanov, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Anna Ibrisagic, María Muñiz De Urquiza, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev şi Georgios Koumoutsakos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Krisztina Morvai, Andreas Mölzer, Victor Boştinaru, Jarosław Kalinowski, Zoran Thaler şi Andrzej Grzyb.

Au intervenit: Štefan Füle, Enikő Győri şi Jelko Kacin.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Jelko Kacin, în numele Comisiei AFET, referitoare la procesul de integrare europeană a Serbiei (B7-0021/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 19.1.2011 şi punctul 6.9 al PV din 19.1.2011.

(Şedinţa, suspendată la 10.25, a fost reluată la 10.30.)


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

6. Bilanţul Preşedinţiei belgiene a Consiliului (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Bilanţul Preşedinţiei belgiene a Consiliului

Yves Leterme (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Jean-Luc Dehaene, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” pusă de Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Philip Claeys, neafiliat, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès şi Morten Messerschmidt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly şi Frédéric Daerden.

A intervenit Gay Mitchell, privind desfăşurarea procedurii „catch the eye”.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Yves Leterme.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (versiune codificată) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (versiune codificată) [COM(2010)0391 - C7-0209/2010- 2008/0009(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0001)


7.2. Protocolul la Acordul euromediteraneean între CE şi Iordania pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la protocolul la Acordul euromediteraneean între CE și Iordania pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE [06903/2010 - C7-0384/2010- 2007/0231(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0002)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


7.3. Acordul CE-Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind serviciile aeriene *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene [06646/2010 - C7-0103/2010- 2008/0145(NLE)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Dieter-Lebrecht Koch (raportor) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0003)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.4. Condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie ***II (vot)

Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0004)


7.5. Consensul european privind ajutorul umanitar (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Consensului european privind ajutorul umanitar: bilanț la jumătatea perioadei al planului de acțiune și perspective viitoare [2010/2101(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0005)


7.6. Agricultura ca sector strategic în contextul securităţii alimentare (vot)

Raport referitor la recunoaşterea agriculturii ca sector strategic în contextul securităţii alimentare [2010/2112(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0006)


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Catherine StihlerA7-0343/2010
Jarosław Kalinowski, Alfredo Antoniozzi şi Hannu Takkula.

A intervenit Daniel Hannan.

Raport Michèle StrifflerA7-0375/2010
Clemente Mastella, Antonello Antinoro şi Alfredo Antoniozzi.

Raport Daciana Octavia SârbuA7-0376/2010
Jim Higgins, Jens Rohde, Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Hannu Takkula şi Salvatore Tatarella.


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Brian Crowley şi Kyriakos Mavronikolas au anunţat că terminalul lor de vot nu a funcţionat în timpul şedinţei de vot din cursul zilei respective.


(Şedinţa, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (COM(2010)0759 - C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă (COM(2010)0761 - C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European Și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (COM(2010)0767 - C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 429/73 de stabilire a dispozițiilor speciale aplicate importului în Comunitate a anumitor mărfuri originare din Turcia care intră sub incidența Regulamentului (CEE) nr. 1059/69 și a Regulamentului (CE) nr. 215/2000 de reînnoire pentru anul 2000 a măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1416/95 de instituire a anumitor concesii sub formă de contingente tarifare comunitare în anul 1995 pentru anumite produse agricole prelucrate (COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD))

retrimis

fond :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr.987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (COM(2010)0794 - C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

retrimis

fond :

EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune (COM(2010)0764 - C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului cu privire la încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a zonei parcului Prespa (16581/2010 - C7-0007/2011 - 2010/0300(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice) (COM(2010)0799 - C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a anumitor acte caduce ale Consiliului (COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (COM(2010)0791 - C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 378/2007 al Consiliului în ceea ce privește normele de aplicare a modulării voluntare a plăților directe în cadrul politicii agricole comune (COM(2010)0772 - C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

- Proiect de decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

ECON

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la instalarea, amplasarea, funcţionarea şi identificarea comenzilor tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare (COM(2010)0738 - C7-0422/2010 – 2010/0354(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI, IMCO

- Propunere de regulament (UE) nr. …/... al Parlamentului European şi al Consiliului din … de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 şi (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului (COM(2010)0745 - C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (COM(2010)0775 - C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European referitor la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO


12. Timpul afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei

12.1. Întrebări libere

Au intervenit, pentru a pune întrebări şi întrebări suplimentare dlui José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei), la care acesta a răspuns: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, şi Daniël van der Stoep, neafiliat.


12.2. Inovaţie şi energie

Au intervenit, conform procedurii „catch the eye”, pentru a pune întrebări dlui José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei), la care acesta a răspuns: Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Derek Vaughan, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Vicky Ford, Ilda Figueiredo, Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos, Arturs Krišjānis Kariņš, Sonia Alfano, Franz Obermayr, Jacek Saryusz-Wolski şi Silvia-Adriana Ţicău.

Timpul afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei s-a încheiat.


A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

13. Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în prima lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Au intervenit: Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Dagmar Roth-Behrendt, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Csanád Szegedi, neafiliat, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß şi José Manuel Fernandes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi şi Petru Constantin Luhan.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho şi Antigoni Papadopoulou.

Au intervenit: John Dalli, Enikő Győri şi Françoise Grossetête.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 19.1.2011.


14. O inițiativă europeană privind boala Alzheimer şi alte demențe - Inhalatoarele pentru astmatici (dezbatere)

Raport referitor la o iniţiativă europeană privind boala Alzheimer şi alte demenţe [2010/2084(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Întrebare orală (O-0182/2010) adresată de Erminia Mazzoni, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Petiția nr. 0473/2008 privind absența acțiunii din partea Comisiei într-o circumstanță referitoare la un caz de concurență și impactul dăunător al acestui fapt asupra întreprinderii implicate (B7-0666/2010)

Marisa Matias şi-a prezentat raportul.

Erminia Mazzoni a dezvoltat întrebarea orală.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Elena Oana Antonescu, în numele Grupului PPE, Nessa Childers, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, şi la o întrebare de tip „cartonaş albastru” pusă de William (The Earl of) Dartmouth, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Peter Jahr, Daciana Octavia Sârbu, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Miroslav Ouzký şi Philippe Juvin.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Glenis Willmott, Jorgo Chatzimarkakis, Frieda Brepoels, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Gay Mitchell şi Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vilija Blinkevičiūtė, Pat the Cope Gallagher, Margrete Auken şi Paolo Bartolozzi.

Au intervenit: John Dalli şi Marisa Matias.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Peter Jahr şi Gerald Häfner, în numele Comisiei PETI, referitoare la Petiția nr. 0473/2008, adresată de Christoph Klein, de naționalitate germană, privind neadoptarea unor măsuri de către Comisie într-un caz de concurență și impactul dăunător al acestui fapt asupra întreprinderii implicate (B7-0026/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 19.1.2011 şi punctul 6.11 al PV din 19.1.2011.


15. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B7-0001/2011).

Întrebarea 14 (Rareş-Lucian Niculescu): Utilizarea fondurilor europene.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Rareş-Lucian Niculescu, Paul Rübig şi Vilija Blinkevičiūtė.

Întrebarea 16 (Kinga Göncz): Instrumentul european de microfinanțare Progress.

Johannes Hahn a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Kinga Göncz, Janusz Władysław Zemke şi Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 15 (Zigmantas Balčytis): Măsuri suplimentare de sprijin pentru IMM-uri în aplicarea politicii turismului.

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Zigmantas Balčytis, Carlo Fidanza şi Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 17 (Vilija Blinkevičiūtė): Inițiative și programe de modernizare a învățământului superior.

Androulla Vassiliou (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke şi Georgios Papanikolaou.

Întrebarea 18 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Performanţele elevilor din statele membre ale UE.

Androulla Vassiliou a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Întrebarea 19 (Georgios Papanikolaou): Fragmentarea piețelor digitale și repercusiuni asupra sistemului de învățământ și asupra investițiilor din regiunile izolate.

Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Georgios Papanikolaou.

Întrebarea 20 (Liam Aylward): Numărul european 116 000 pentru copii dispăruți.

Neelie Kroes a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Liam Aylward.

Întrebarea 21 va primi un răspuns scris.

Întrebarea 22 (Bernd Posselt): Magistrale feroviare alpine.

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Bernd Posselt şi Nikolaos Chountis.

Întrebarea 23 (Jim Higgins): Transmiterea mesajelor telefonice scrise la volan - siguranţa rutieră.

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Jim Higgins, Seán Kelly şi Inés Ayala Sender.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.

(Şedinţa, suspendată la 20.15, a fost reluată la 21.00.)


A PREZIDAT: Roberta ANGELLI

Vicepreşedintă

16. Situaţia în Haiti la un an după cutremur: ajutoarele umanitare şi reconstrucţia (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Situaţia în Haiti la un an după cutremur: ajutoarele umanitare şi reconstrucţia.

Dna Preşedintă, în numele Parlamentului European, a transmis condoleanţe familiei soldatului italian Luca Sanna care a fost ucis astăzi în Afganistan.

Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) şi Andris Piebalgs (membru al Comisiei) au făcut declaraţia.

Au intervenit: Michèle Striffler, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, James Nicholson, Cristian Dan Preda, Ricardo Cortés Lastra, Zbigniew Ziobro, Ria Oomen-Ruijten, Edite Estrela şi Jarosław Leszek Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke şi Peter Jahr.

Au intervenit: Kristalina Georgieva şi Andris Piebalgs.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek şi Gay Mitchell, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Haiti la un an după cutremur: ajutor umanitar şi reconstrucţie (B7-0023/2011);

- Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situaţia din Haiti la un an după cutremur: ajutorul umanitar şi reconstrucţia (B7-0024/2011);

- Charles Tannock şi Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, referitoare la reconstrucția Haiti la un an după cutremur (B7-0025/2011);

- Charles Goerens, Niccolò Rinaldi şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Haiti la un an după cutremur: ajutorul umanitar și reconstrucția (B7-0027/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman şi Patrice Tirolien, în numele Grupului S&D, referitoare la reconstrucția Haiti la un an după cutremur (B7-0032/2011);

- Jacky Hénin şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Haiti (B7-0034/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 19.1.2011.


17. Criza deşeurilor din Campania (dezbatere)

Întrebare orală (O-0188/2010) adresată de Margrete Auken şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Criza din Campania privind gunoiul menajer (B7-0667/2010);

Întrebare orală (O-0197/2010) adresată de Bairbre de Brún şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Criza deșeurilor din Campania (B7-0801/2010);

Întrebare orală (O-0208/2010) adresată de Judith A. Merkies şi Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Comisiei: Criza deşeurilor din Campania, Italia (B7-0805/2010);

Întrebare orală (O-0209/2010) adresată de Mara Bizzotto şi Lorenzo Fontana, în numele Grupului EFD, Comisiei: Criza legată de eliminarea deșeurilor în Napoli și în regiunea Campania și utilizarea fondurilor europene (B7-0806/2010).

Grupul ALDE s-a asociat la întrebarea orală O-0208/2011, depusă de Grupul S&D.

Margrete Auken, Søren Bo Søndergaard, Judith A. Merkies şi Mara Bizzotto au dezvoltat întrebările orale.

Janez Potočnik (membru al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Erminia Mazzoni, în numele Grupului PPE, Mario Pirillo, în numele Grupului S&D, Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Angelika Werthmann, neafiliată, Crescenzio Rivellini, Luigi de Magistris, Francesco Enrico Speroni, Raffaele Baldassarre, Horst Schnellhardt, Lara Comi şi Barbara Matera.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Jahr şi Crescenzio Rivellini.

A intervenit Janez Potočnik.

Propunerile de rezoluţie, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: Perioada de sesiune următoare.


18. Încălcarea libertăţii de exprimare şi discriminarea pe bază de orientare sexuală în Lituania (dezbatere)

Întrebare orală (O-0190/2010) adresată de Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Incălcarea libertăţii de exprimare şi discriminarea pe baza orientării sexuale în Lituania (B7-0669/2010);

Întrebare orală (O-0204/2010) adresată de Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Incălcarea libertăţii de exprimare şi discriminarea pe baza orientării sexuale în Lituania (B7-0803/2010);

Întrebare orală (O-0207/2010) adresată de Cornelis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Incălcarea libertăţii de exprimare şi discriminarea pe baza orientării sexuale în Lituania (B7-0804/2010);

Întrebare orală (O-0216/2010) adresată de Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová şi Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Comisiei: Incălcarea dreptului la libertatea de exprimare și discriminarea pe motive de orientare sexuală în Lituania (B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong şi Monika Flašíková Beňová au dezvoltat întrebările orale.

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Joe Higgins, în numele Grupului GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Raül Romeva i Rueda, Konrad Szymański, Joanna Senyszyn şi Catherine Trautmann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Alexandra Thein.

A intervenit Viviane Reding.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells şi Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen şi Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė şi Catherine Trautmann, în numele Grupului S&D, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst şi Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la încălcarea dreptului la libertatea de exprimare și discriminarea pe motive de orientare sexuală în Lituania (B7-0031/2011);

- Simon Busuttil şi Véronique Mathieu, în numele Grupului PPE, referitoare la presupusa încălcare a dreptului la libertatea de exprimare și la presupusa discriminare pe motive de orientare sexuală în Lituania (B7-0033/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 19.1.2011.


19. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 456.147/OJME).


20. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate