Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0062(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0370/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0370/2010

Συζήτηση :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0010

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

6.4. Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0010)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου