Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0250(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0365/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0365/2010

Συζήτηση :

PV 17/01/2011 - 17
CRE 17/01/2011 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

6.6. Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των Κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A7-0365/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0012)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου