Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2960(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B7-0029/2011

Ingediende teksten :

RC-B7-0029/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/01/2011 - 6.7

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0013

Notulen
Woensdag 19 januari 2011 - Straatsburg

6.7. Internationale adoptie in de Europese Unie (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 en B7-0038/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0029/2011/rev

(ter vervanging van B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 en B7-0038/2011):

ingediend door de volgende leden:

Roberta Angelilli, Edit Bauer en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner en Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber en Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie
Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti.

Aangenomen (P7_TA(2011)0013)

Juridische mededeling - Privacybeleid