Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2960(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0029/2011

Texte depuse :

RC-B7-0029/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/01/2011 - 6.7

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0013

Proces-verbal
Miercuri, 19 ianuarie 2011 - Strasbourg

6.7. Adopţia internaţională în Uniunea Europeană (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 şi B7-0038/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0029/2011/rev

(care înlocuieşte B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011 şi B7-0038/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Roberta Angelilli, Edit Bauer şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner şi Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber şi Diana Wallis, în numele Grupului ALDE
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis şi Sajjad Karim, în numele Grupului ECR
Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti.

Adoptat (P7_TA(2011)0013)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate