Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0255(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0362/2010

Συζήτηση :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

6.8. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος B7-0021/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0021/2011

που κατέθεσε ο βουλευτής: Jelko Kacin, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0014)

Παρεμβάσεις:

Η Ulrike Lunacek, η οποία παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 4, και ο Bernd Posselt, ο οποίος στηρίζει την προφορική τροπολογία, η οποία κρατείται·

Ο Jelko Kacin, ο οποίος ζητεί να διεξαχθεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της τροπολογίας 8 (Η Πρόεδρος δέχεται αυτό το αίτημα) και προτείνει προφορική τροπολογία επί της αυτής τροπολογίας, η οποία δεν κρατείται δεδομένου ότι άνω των 40 βουλευτών αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου