Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 19. januára 2011 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Françoise Grossetête A7-0307/2010
Jens Rohde, Clemente Mastella, Andres Perello Rodriguez, Morten Messerschmidt, Jim Higgins, Constance Le Grip, Adam Bielan, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Anneli Jäätteenmäki, Marian Harkin, Gerard Batten, Hannu Takkula, Paul Rübig a Syed Kamall

Odporúčania Yannick Jadot A7-0371/2010 a A7-0370/2010

Joe Higgins

Správa David Martin – A7-0365/2010

Morten Messerschmidt, Syed Kamall a Nirj Deva

Medzištátne osvojenia v Európskej úniiRC-B7-0029/2011
Barbara Matera, Andrea Češková, Mairead McGuinness, Licia Ronzulli, Diane Dodds, Cristiana Muscardini, Julie Girling a Hannu Takkula

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom B7-0021/2011

Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan a Nirj Deva

Správa Jelko Kacin – A7-0362/2010

Adam Bielan

Správa Marisa Matias – A7-0366/2010

Clemente Mastella, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski a Jim Higgins

Situácia na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova – RC-B7-0023/2011

Syed Kamall, Nirj Deva a Hannu Takkula

Porušovanie slobody prejavu a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Litve – B7-0031/2011

Peter van Dalen, Miroslav Mikolášik, Vytautas Landsbergis a Daniel Hannan

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia