Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2521(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0039/2011

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Hlasování :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0021

Zápis
Středa, 19. ledna 2011 - Štrasburk

10. Situace křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Bruno Gollnisch nezařazený, Mario Mauro, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Ernst Strasser, Guido Milana, Niccolò Rinaldi, Marina Yannakoudakis, Cornelis de Jong a Mario Borghezio.

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

Vystoupili: Jaime Mayor Oreja, Kyriakos Mavronikolas, Frédérique Ries, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Mitro Repo, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Mirosław Piotrowski, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, Eleni Theocharous, Miroslav Mikolášik, Peter Šťastný, Sari Essayah, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Simon Busuttil a Carlo Casini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Magdi Cristiano Allam, Antigoni Papadopoulou, Alexandra Thein, Charles Tannock, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Anna Záborská a László Tőkés.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana a Mara Bizzotto za skupinu EFD o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou vyznání (B7-0039/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella a Patrizia Toia za skupinu S&D o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou vyznání (B7-0040/2011);

- Marietje Schaake, Metin Kazak, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o situaci křesťanů s ohledem na svobodu vyznání (B7-0051/2011);

- Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o situaci křesťanů s ohledem na svobodu vyznání (B7-0052/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański a Cornelis de Jong za skupinu GUE/NGL o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou vyznání (B7-0054/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Sławomir Witold Nitras za skupinu PPE o situaci křesťanů s ohledem na svobodu náboženského vyznání (B7-0056/2011);

- Heidi Hautala, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou vyznání (B7-0058/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 20.1.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí