Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0180/2010

Внесени текстове :

O-0180/2010 (B7-0808/2010)

Разисквания :

PV 19/01/2011 - 11
CRE 19/01/2011 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 19 януари 2011 г. - Страсбург

11. Положението, свързано със сигурността, в региона Сахел (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0180/2010) зададен от Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek и Андрей Ковачев, от името на групата PPE, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Региона Сахел (B7-0808/2010)

Arnaud Danjean разви въпроса, изискващ устен отговор.

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri и Olle Schmidt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxela, Ana Gomes, Мария Неделчева и Corina Creţu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dominique Vlasto, Gilles Pargneaux и Charles Tannock.

Изказа се Catherine Ashton.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност