Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0180/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0180/2010 (B7-0808/2010)

Συζήτηση :

PV 19/01/2011 - 11
CRE 19/01/2011 - 11

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

11. Η κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή Σαχέλ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0180/2010) που κατέθεσαν οι Arnaud Danjean, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Περιοχή Σαχέλ (B7-0808/2010)

Ο Arnaud Danjean αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri και Olle Schmidt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxela, Ana Gomes, Mariya Nedelcheva και Corina Creţu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dominique Vlasto, Gilles Pargneaux και Charles Tannock.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου