Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0180/2010

Ingivna texter :

O-0180/2010 (B7-0808/2010)

Debatter :

PV 19/01/2011 - 11
CRE 19/01/2011 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg

11. Säkerhetssituationen i Sahelregionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0180/2010) från Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek och Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, till vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Sahelregionen (B7-0808/2010)

Arnaud Danjean utvecklade den muntliga frågan.

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) besvarade den muntliga frågan.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri och Olle Schmidt.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Santiago Fisas Ayxela, Ana Gomes, Mariya Nedelcheva och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dominique Vlasto, Gilles Pargneaux och Charles Tannock.

Talare: Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy