Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2514(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0044/2011

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Hlasování :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0022

Zápis
Středa, 19. ledna 2011 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

12. Situace v Bělorusku (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Bělorusku

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jacek Protasiewicz za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

Vystoupili: Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník a Jacek Olgierd Kurski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah a Piotr Borys.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE o situaci v Bělorusku (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec a Richard Howitt za skupinu S&D o situaci v Bělorusku (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff a Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE o situaci v Bělorusku (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski a Tadeusz Cymański za skupinu ECR o situaci v Bělorusku (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat a Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL o prezidentských volbách v Bělorusku (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o situaci v Bělorusku (B7-0057/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 20.1.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí