Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2514(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0044/2011

Arutelud :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Hääletused :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0022

Protokoll
Kolmapäev, 19. jaanuar 2011 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

12. Olukord Valgevenes (arutelu)
Istungi stenogramm

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Valgevenes

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Jacek Protasiewicz fraktsiooni PPE nimel, Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Sõna võtsid Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník ja Jacek Olgierd Kurski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah ja Piotr Borys.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel: Olukord Valgevenes (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel: Olukord Valgevenes (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff ja Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Valgevenes (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski ja Tadeusz Cymański fraktsiooni ECR nimel: Olukord Valgevenes (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ja Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel: Presidendivalimised Valgevenes (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Valgevenes (B7-0057/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2011protokoll punkt 7.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika