Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2514(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0044/2011

Debatten :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Stemmingen :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0022

Notulen
Woensdag 19 januari 2011 - Straatsburg

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

12. Situatie in Wit-Rusland (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Wit-Rusland

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jacek Protasiewicz, namens de PPE-Fractie, Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník en Jacek Olgierd Kurski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah en Piotr Borys.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie, over Belarus (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Belarus (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff en Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Belarus (B7-0047/2011)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski en Tadeusz Cymański, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Wit-Rusland (B7-0053/2011)

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, over de presidentsverkiezingen in Belarus (B7-0055/2011)

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over Belarus (B7-0057/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 20.1.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid