Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2514(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0044/2011

Debaty :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Głosowanie :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0022

Protokół
Środa, 19 stycznia 2011 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

12. Sytuacja na Białorusi (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja na Białorusi

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Jacek Protasiewicz w imieniu grupy PPE, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník i Jacek Olgierd Kurski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah i Piotr Borys.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec i Richard Howitt w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff i Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski i Tadeusz Cymański w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B7-0057/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 20.1.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności