Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0044/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Voturi :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0022

Proces-verbal
Miercuri, 19 ianuarie 2011 - Strasbourg

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

12. Situaţia din Belarus (dezbatere)
Stenograma

Declaraţia Vicepreşedintelui Comisiei şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Belarus

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Jacek Protasiewicz, în numele Grupului PPE, Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări de tip „cartonaş albastru” pusă de Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník şi Jacek Olgierd Kurski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah şi Piotr Borys.

A intervenit Catherine Ashton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski şi Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, privind situația din Belarus (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Belarus (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff şi Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Belarus (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski şi Tadeusz Cymański, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Belarus (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Belarus (B7-0057/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 20.1.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate