Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0044/2011

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Hlasovanie :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0022

Zápisnica
Streda, 19. januára 2011 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

12. Situácia v Bielorusku (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Situácia v Bielorusku

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Protasiewicz v mene skupiny PPE, Kristian Vigenin v mene skupiny S&D, ktorý rovnako odpovedal aj na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Traian Ungureanu, Justas Vincas Paleckis, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Schulz, Marek Henryk Migalski, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter, Edvard Kožušník a Jacek Olgierd Kurski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Charles Tannock, Alfreds Rubiks, Andreas Mölzer, Jarosław Kalinowski, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Peter Šťastný, Sari Essayah a Piotr Borys.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE o situácii v Bielorusku (B7-0044/2011);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec a Richard Howitt v mene skupiny S&D o situácii v Bielorusku (B7-0046/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff a Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE o situácii v Bielorusku (B7-0047/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Jacek Olgierd Kurski a Tadeusz Cymański v mene skupiny ECR o situácii v Bielorusku (B7-0053/2011);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat a Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL o prezidentských voľbách v Bielorusku (B7-0055/2011);

- Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Bielorusku (B7-0057/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 20.1.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia