Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-0169/2010 (B7-0662/2010)

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 14
CRE 19/01/2011 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 19. ledna 2011 - Štrasburk

14. Finanční náklady na posuzování žádostí o azyl v členských státech (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0169/2010), kterou pokládají Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck a Jan Mulder za skupinu ALDE Radě: Předávání informací o finančních nákladech na posuzování žádostí o azyl v členských státech (B7-0662/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0170/2010), kterou pokládají Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck a Jan Mulder za skupinu ALDE Komisi: Předávání informací o finančních nákladech na posuzování žádostí o azyl v členských státech (B7-0663/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0175/2010), kterou pokládají Monika Hohlmeier a Simon Busuttil za skupinu PPE Radě: Předávání informací o nákladech na posuzování žádostí uchazečů o azyl v členských státech (B7-0664/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0176/2010), kterou pokládají Monika Hohlmeier a Simon Busuttil za skupinu PPE Komisi: Předávání informací o nákladech na posuzování žádostí uchazečů o azyl v členských státech (B7-0665/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0179/2010), kterou pokládají Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López a Antonio Masip Hidalgo za skupinu S&D Radě: Stav návrhu Komise na přepracování směrnice o azylovém řízení (B7-0003/2011)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0210/2010), kterou pokládá Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE Radě: Stav jednání ohledně směrnice o azylovém řízení (B7-0004/2011)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0177/2010), kterou pokládají Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL Radě: Předání informací Parlamentu a Komisi o nevyřízených záležitostech v Radě ohledně směrnice o azylovém řízení (B7-0002/2011)

Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Hélène Flautre a Cornelis de Jong rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) a Štefan Füle (člen Komise).

Vystoupili: Simon Busuttil za skupinu PPE, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Carlos Coelho a Georgios Papanikolaou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alfredo Pallone, Elena Băsescu a Monika Hohlmeier.

Vystoupili: Štefan Füle a Enikő Győri.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí