Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0169/2010 (B7-0662/2010)

Debaty :

PV 19/01/2011 - 14
CRE 19/01/2011 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 19 stycznia 2011 r. - Strasburg

14. Koszty rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-0169/2010), które zadali: Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck i Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, do Rady: Przekazywanie informacji na temat kosztów finansowych poniesionych w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu w państwach członkowskich (B7-0662/2010)

Pytanie ustne (O-0170/2010), które zadali: Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck i Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Przekazywanie informacji na temat kosztów finansowych poniesionych w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu w państwach członkowskich (B7-0663/2010)

Pytanie ustne (O-0175/2010), które zadali: Monika Hohlmeier i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, do Rady: Przekazanie informacji dotyczących kosztów rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich (B7-0664/2010)

Pytanie ustne (O-0176/2010), które zadali: Monika Hohlmeier i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, do Komisji: Przekazanie informacji dotyczących kosztów rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich (B7-0665/2010)

Pytanie ustne (O-0179/2010), które zadali: Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López i Antonio Masip Hidalgo w imieniu grupy S&D, do Rady: Stan zaawansowania prac dotyczących wniosku Komisji dotyczącego przekształcenia dyrektywy w sprawie procedur azylowych (B7-0003/2011)

Pytanie ustne (O-0210/2010), które zadali: Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Obecny stan prac nad dyrektywą proceduralną (B7-0004/2011)

Pytanie ustne (O-0177/2010), które zadali: Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Przekazywanie informacji Parlamentowi i Komisji na temat nierozstrzygniętych kwestii w Radzie dotyczących dyrektywy w sprawie procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy (B7-0002/2011)

Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Sylvie Guillaume, Hélène Flautre i Cornelis de Jong zadali pytania ustne.

Głos zabrali: Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carmen Romero López, Carlos Coelho i Georgios Papanikolaou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alfredo Pallone, Elena Băsescu i Monika Hohlmeier.

Głos zabrali: Štefan Füle i Enikő Győri.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności