Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 19 януари 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Международното осиновяване в Европейския съюз (внесени предложения за резолюция)
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет (16-17 декември) (разискване)
 5.Работна програма на унгарското председателство на Съвета (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи ***II (гласуване)
  
6.2.Споразумения за доброволно партньорство (FLEGT) (гласуване)
  
6.3.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Споразумение между ЕС и Демократична република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Временно споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн (гласуване)
  
6.6.Междинно споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга *** (гласуване)
  
6.7.Международното осиновяване в Европейския съюз (гласуване)
  
6.8.Споразумение между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране (гласуване)
  
6.9.Споразумение между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.10.Европейска инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции (гласуване)
  
6.11.Инхалатори за астма (гласуване)
  
6.12.Положението в Хаити една година след земетресението: хуманитарна помощ и възстановяване (гласуване)
  
6.13.Нарушаване на свободата на изразяване и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация в Литва (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Положението на християните в контекста на свободата на вероизповедание (разискване)
 11.Положението, свързано със сигурността, в региона Сахел (разискване)
 12.Положението в Беларус (разискване)
 13.Рамковото споразумение между ЕС и Либия (разискване)
 14.Разходи във връзка с разглеждането на заявленията за предоставяне на убежища в държавите-членки (разискване)
 15.Дневен ред на следващото заседание
 16.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (208 kb) Присъствен списък (61 kb)    Резултати от поименно гласуване (377 kb) 
 
Протокол (186 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (174 kb) Резултати от поименно гласуване (212 kb) 
 
Протокол (258 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (432 kb) Резултати от поименно гласуване (672 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност