Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 19. tammikuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Eurooppa-neuvoston 16.–17. joulukuuta 2010 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.Puheenjohtajavaltio Unkarin toimintaohjelma (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavat potilaiden oikeudet ***II (äänestys)
  
6.2.Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (äänestys)
  
6.3.EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.4.EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.5.EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (äänestys)
  
6.6.EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus *** (äänestys)
  
6.7.Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (äänestys)
  
6.8.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (äänestys)
  
6.9.EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.10.Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite (äänestys)
  
6.11.Astmasumutteet (äänestys)
  
6.12.Haitin tilanne vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakentaminen (äänestys)
  
6.13.Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Kristittyjen tilanne ja uskonnonvapaus (keskustelu)
 11.Sahelin alueen turvallisuustilanne (keskustelu)
 12.Valko-Venäjän tilanne (keskustelu)
 13.EU:n ja Libyan puitesopimus (keskustelu)
 14.Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvat kustannukset (keskustelu)
 15.Seuraavan istunnon esityslista
 16.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (186 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (377 kb) 
 
Pöytäkirja (169 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (164 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (222 kb) 
 
Pöytäkirja (225 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (213 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (517 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö