Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 19 stycznia 2011 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniu 16 i 17 grudnia (debata)
 5.Program prac węgierskiej prezydencji w Radzie (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***II (głosowanie)
  
6.2.Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (głosowanie)
  
6.3.Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku (głosowanie)
  
6.6.Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku *** (głosowanie)
  
6.7.Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (głosowanie)
  
6.8.Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu (głosowanie)
  
6.9.Układ WE/Serbia o stabilizacji i stowarzyszeniu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Europejska inicjatywa dotycząca choroby Alzheimera i pozostałych demencji (głosowanie)
  
6.11.Inhalatory dla osób chorych na astmę (głosowanie)
  
6.12.Sytucja na Haiti w rok po trzęsieniu ziemi: pomoc humanitarna i odbudowa (głosowanie)
  
6.13.Naruszenie wolności słowa i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Sytuacja chrześcijan w kontekście wolności wyznania (debata)
 11.Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (debata)
 12.Sytuacja na Białorusi (debata)
 13.Umowa ramowa UE-Libia (debata)
 14.Koszty rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich (debata)
 15.Porządek obrad następnego posiedzenia
 16.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (182 kb) Lista obecności (61 kb)    Głosowanie imienne (377 kb) 
 
Protokół (180 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (169 kb) Głosowanie imienne (205 kb) 
 
Protokół (235 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (485 kb) Głosowanie imienne (517 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności