Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 19 januari 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Internationella adoptioner i Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 16-17 december (debatt)
 5.Verksamhetsprogrammet för det ungerska ordförandeskapet för rådet (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård ***II (omröstning)
  
6.2.Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (omröstning)
  
6.3.Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (omröstning)
  
6.6.Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna *** (omröstning)
  
6.7.Internationella adoptioner i Europeiska unionen (omröstning)
  
6.8.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien (omröstning)
  
6.9.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (omröstning)
  
6.11.Astmainhalatorer (omröstning)
  
6.12.Situationen i Haiti ett år efter jordbävningen - humanitärt bistånd och återuppbyggnad (omröstning)
  
6.13.Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet (debatt)
 11.Säkerhetssituationen i Sahelregionen (debatt)
 12.Situationen i Vitryssland (debatt)
 13.Ramavtal mellan EU och Libyen (debatt)
 14.Kostnaderna för att behandla ansökningar från asylsökande i medlemsstaterna (debatt)
 15.Föredragningslista för nästa sammanträde
 16.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (186 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (377 kb) 
 
Protokoll (154 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (188 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (210 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (213 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (517 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy