Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2137(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0374/2010

Внесени текстове :

A7-0374/2010

Разисквания :

PV 20/01/2011 - 3
CRE 20/01/2011 - 3

Гласувания :

PV 20/01/2011 - 7.4
CRE 20/01/2011 - 7.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0023

Протокол
Четвъртък, 20 януари 2011 г. - Страсбург

3. Доклад за политиката на конкуренция за 2009 година (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно доклада за политиката на конкуренция за 2009 година [2010/2137(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink представи доклада.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Silvana Koch-Mehrin (докладчик по становището на комисията ITRE), Cristian Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията IMCO), Michael Cramer (докладчик по становището на комисията TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също и на въпрос, зададен с вдигане на „синя карта“ Hans-Peter Martin, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, също така относно изказването на Philippe Lamberts, който направи лично изявление, вследствие изказването на William (The Earl of) Dartmouth, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, също така относно хода на разискването, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Štefan Füle и Derk Jan Eppink.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 20.1.2011.

Правна информация - Политика за поверителност