Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2137(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0374/2010

Teksty złożone :

A7-0374/2010

Debaty :

PV 20/01/2011 - 3
CRE 20/01/2011 - 3

Głosowanie :

PV 20/01/2011 - 7.4
CRE 20/01/2011 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0023

Protokół
Czwartek, 20 stycznia 2011 r. - Strasburg

3. Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2009 (debata)
CRE

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania na temat polityki konkurencji za rok 2009 [2010/2137(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Derk Jan Eppink przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Silvana Koch-Mehrin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Cristian Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Michael Cramer (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Arturs Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, William (Hrabia) Dartmouth w imieniu grupy EFD, odnosząc się również do wypowiedzi Philippe'a Lambertsa, który to wystąpił z uwagami natury osobistej w nawiązaniu do wypowiedzi Williama (Hrabiego) Dartmouth, Hans-Peter Martin niezrzeszony, odnosząc się również do przebiegu debaty, Gunnar Hökmark, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Peter Skinner, Sławomir Witold Nitras, Lara Comi i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, George Sabin Cutaş, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Elena Băsescu, Mairead McGuinness i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Štefan Füle i Derk Jan Eppink.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 20.1.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności